Corona

Camping Kloet

Corona

Dringend advies van Veiligheidsregio Zeeland

Toeristen die een bezoek aan Zeeland hebben gepland, worden gevraagd dit uit te stellen. Dit geldt voor toeristen uit binnen- en buitenland. Het dringende advies van de Veiligheidsregio Zeeland is om Zeeland alleen nog te bezoeken als dat echt noodzakelijk is. We hechten waarde aan het toerisme in Zeeland, maar op dit moment is onze eerste prioriteit de volksgezondheid. We willen voorkomen dat door de komst van toeristen de verspreiding van het coronavirus onnodig wordt vergroot en onze zorg nog meer wordt overbelast.

Mocht u een reservering hebben bij Camping Kloet en deze willen uitstellen of aanpassen, dan kunt u contact met ons opnemen per e-mail of telefoon.

We hopen op uw begrip en medewerking en ontvangen u graag op een later moment in ons mooie Zeeland.

Bent u op dit moment nog op vakantie in Zeeland? Neem ook als toerist uw verantwoordelijkheid en volg de maatregelen tegen het coronavirus op. Help besmetting te voorkomen:

  • Was regelmatig uw handen: vóór het eten, na toiletgebruik en na hoesten, niezen of snuiten. Droog je handen daarna goed af.
  • Houd een zakdoek voor je mond bij niezen/hoesten of hoest in je elleboogplooi. Gebruik het liefst papieren zakdoeken en gooi deze weg na gebruik. Gebruik een zakdoek maar één keer.
  • Zorg voor voldoende ventilatie in je woon- en slaapruimten.
  • Geef geen handen
  • Houd minimaal anderhalve meter afstand van elkaar.