Camping Kloet

Reglement

1Kampeerder dient zich bij aankomst en op de dag van vertrek te melden. Het kampeergeld moet bij inschrijving worden voldaan. Het kampeertarief geldt tot de volgende dag 12.00 uur.
2De kampeerders, caravans, tenten en campers staan voor eigen risico.
3U dient altijd de aanwijzingen van de beheerder op te volgen
4Auto’s en motoren mogen alleen bij aankomst en vertrek stapvoets op de camping rijden, met bromfietsen mag op de camping niet worden gereden.
5De nachtrustperiode is van 23.00 uur tot de volgende morgen 7.30 uur.
6Honden zijn op de camping niet toegestaan.
7Men dient de radio, TV en dergelijke zodanig te gebruiken, dat de naaste buren deze niet horen, c.q. hiervan geen hinder ondervinden.
8Toon eerbied voor de natuur. Het snoeien van bomen of struiken is niet toegestaan, evenmin het graven van greppels op het terrein. Voor het aanleggen van open vuur dient u toestemming te hebben van de beheerder. (Dit geldt ook voor de barbeque)
9Van de kampeerder wordt verwacht, dat hij de camping ordelijk houdt, dat het afval door hem in de container gebracht wordt en het afvalwater en de inhoud van het chemisch toilet in de daarvoor bestemde stortplaatsen wordt gestort.
10Het maximale verbruik aan elektra is 6 Ampère. Wanneer u dit vermogen overschrijdt dan springt uw stop. Kosten herstel.
11Het is niet toegestaan de schuren en overige - niet bij de camping behorende - gebouwen of terreinen te betreden zonder toestemming van de beheerder.
12Bezoekers zijn verplicht zich direct bij aankomst te melden, het bezoekerstarief te betalen enhun auto’s te parkeren op de parking. Zij dienen uiterlijk om 23.00 uur de camping verlaten te hebben. Kampeerder is verantwoordelijk voor zijn bezoek. Uiteraard is douchen door bezoekers niet toegestaan.
13Vernielingen, aangebracht aan gebouwen, terreinen, beplantingen en materialen worden verhaald op de daarvoor verantwoordelijke personen.
14Minicamping Fam. Kloet stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van brand, vermissing, diefstal, letsel of door derden aangebrachte schade.
15Elke kampeerder en bezoeker wordt geacht deze regels te kennen en is verplicht zich aan deze gedragsregels te houden. Niet naleving van één of meerdere regels kan verwijdering tot gevolg hebben.