Camping Kloet

Reglement

Belangrijkste regels ...

1Honden zijn op de camping niet toegestaan.
2Voor grote groepen, duikers en alleen-reizende jeugd hebben wij geen plaats.
3Auto op de camping alleen stapvoets bij aankomst en vertrek. Tijdens de vakantie kunt u uw auto parkeren op het parkeerterrein.
4Bezoek/visite altijd aanmelden en betalen bij de receptie. (Zie punt 10 bij Verdere Regels)
5Dicht plastic op gras onder de (voor)tent is niet toegestaan, dichte tentbodem uitgezonderd.
6Wij hebben geen seizoenplaatsen en willen geen onbewoonde caravans of tenten.

... Verdere regels

1Kampeerder dient zich bij aankomst te melden. Het kampeergeld moet bij inschrijving, of uiterlijk een dag vóór vertrek worden voldaan. Het kampeertarief geldt tot de volgende dag 12.00 uur.
2Bij voortijdig vertrek en daardoor het niet compleet maken van de gereserveerde verblijfsperiode, dient de kampeerder de plaatskosten van de resterende dagen te betalen. Dit geldt tijdens de Paas-, Hemelvaart- en Pinkstervakantie en in de maanden juli en augustus.
3De kampeerders, caravans, tenten en campers staan voor eigen risico.
4U dient altijd de aanwijzingen van de beheerder op te volgen
5De nachtrustperiode is van 23.00 uur tot de volgende morgen 7.30 uur.
6Men dient de radio, TV en dergelijke zodanig te gebruiken, dat de naaste buren deze niet horen, c.q. hiervan geen hinder ondervinden.
7Toon eerbied voor de natuur. Het snoeien van bomen of struiken is niet toegestaan, evenmin het graven van greppels op het terrein. Voor het aanleggen van open vuur dient u toestemming te hebben van de beheerder. (Dit geldt ook voor de barbeque)
8Van de kampeerder wordt verwacht, dat hij de camping ordelijk houdt, dat het afval door hem in de container gebracht wordt en het afvalwater en de inhoud van het chemisch toilet in de daarvoor bestemde stortplaatsen wordt gestort.
9Het maximale verbruik aan elektra is 6 Ampère (1380Watt). Wanneer u dit vermogen overschrijdt dan springt uw stop.
10Het is niet toegestaan de schuren en overige - niet bij de camping behorende - gebouwen of terreinen te betreden zonder toestemming van de beheerder.
11Bezoekers zijn verplicht zich direct bij aankomst te melden, het bezoekerstarief te betalen en hun auto’s te parkeren op de parking. Zij dienen uiterlijk om 23.00 uur de camping verlaten te hebben. Kampeerder is verantwoordelijk voor zijn bezoek. Uiteraard is douchen door bezoekers niet toegestaan.
12Vernielingen, aangebracht aan gebouwen, terreinen, beplantingen en materialen worden verhaald op de daarvoor verantwoordelijke personen.
13Minicamping Fam. Kloet stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van brand, vermissing, diefstal, letsel of door derden aangebrachte schade.
14Elke kampeerder en bezoeker wordt geacht deze regels te kennen en is verplicht zich aan deze gedragsregels te houden. Niet naleving van één of meerdere regels kan verwijdering tot gevolg hebben.