Reglement

Verboden
 1. Honden zijn op de camping niet toegestaan.
 2. Voor grote groepen, duikers en alleen-reizende jeugd hebben wij geen plaats.
 3. Het is niet toegestaan om plastic, geweven matten of anti-worteldoek te gebruiken. Dichte tentbodems uitgezonderd.
  Aerotex-type matten worden gedoogd.
 4. Geen seizoenplaatsen.
 5. Toon eerbied voor de natuur. Het snoeien van bomen of struiken is niet toegestaan, evenmin het graven van greppels op het terrein.
 6. Het is niet toegestaan de schuren en overige – niet bij de camping behorende – gebouwen of terreinen te betreden zonder toestemming van de beheerder.
Bezoekers en Logés
 1. Voor het behoud van rust op de camping is er een bezoekersbeleid.

  Per 7 nachten verblijf heeft de kampeerder recht op:
  Één bezoekersdag voor maximaal 4 personen van 10:00 – 22:00, of
  logés voor één nacht voor maximaal 2 personen van 12:00 – 12:00. Uiteraard tegen betaling.

  Bij een verblijf van minder dan 7 nachten is bezoek of zijn logés niet toegestaan.

  Combineren van bezoekersdagen of logeerovernachtingen is mogelijk mits de totale verblijfsperiode gedeeld door 7 nachten gelijk of hoger is dan het aantal bezoekersdagen en logeerovernachtingen.
voorbeelden:
 • Verblijf van vrijdag tot zondag, 2 nachten:
  • Het verblijf is korter dan 7 nachten, u mag geen bezoek of logés ontvangen tijdens uw verblijf.
 • Verblijf van zaterdag tot zaterdag, 7 nachten: 
  • Tijdens uw verblijf mag u maximaal één keer bezoek ontvangen (voor maximaal 4 personen van 10:00 tot 22:00) of één logeerovernachting (voor maximaal 2 personen van 12:00 tot 12:00). Uiteraard tegen betaling.
 • Verblijf van zaterdag tot woensdag, 18 nachten:
  • Tijdens uw verblijf mag u maximaal 2 keer bezoek ontvangen (voor maximaal 4 personen van 10:00 tot 22:00) of 2 keer logeerovernachtingen (voor maximaal 2 personen van 12:00 tot 12:00). Combineren is mogelijk, zolang u de 2 sessies niet overschrijdt. Uiteraard tegen betaling.
 • Bezoekers zijn verplicht zich bij aankomst te melden. Kampeerder is verantwoordelijk voor zijn bezoek. Uiteraard is douchen voor bezoekers niet toegestaan.
Gedragsregels
 1. Auto op de camping alleen stapvoets bij aankomst en vertrek. Tijdens de vakantie kunt u uw auto parkeren op het parkeerterrein.
 2. Kampeerder dient zich bij aankomst te melden. Het kampeergeld moet bij inschrijving, of uiterlijk een dag vóór vertrek worden voldaan. De overnachtingsprijs geldt van 12.00 u tot 12.00 u. Wilt u ná dit tijdstip vertrekken dan dient u dat ruim vooraf te overleggen en uiteraard staat daar een vergoeding tegenover.
 3. Voor het aanleggen van open vuur dient u toestemming te hebben van de beheerder. (Dit geldt ook voor de barbeque.)
 4. De nachtrustperiode is van 23.00 uur tot de volgende morgen 7.30 uur.
 5. Men dient de radio, TV en dergelijke zodanig te gebruiken, dat de naaste buren deze niet horen, c.q. hiervan geen hinder ondervinden.
 6. Van de kampeerder wordt verwacht, dat hij de camping ordelijk houdt, dat het afval door hem in de container gebracht wordt en het afvalwater en de inhoud van het chemisch toilet in de daarvoor bestemde stortplaatsen wordt gestort.
 7. U dient altijd de aanwijzingen van de beheerder op te volgen.
Concequenties
 1. Bij voortijdig vertrek en/of het niet compleet maken van de gereserveerde verblijfsperiode, dient de kampeerder de plaatskosten van de resterende dagen te betalen.
 2. Bij tussentijdse afwezigheid geen persoons-overnachtings-geld terug.
 3. Vernielingen, aangebracht aan gebouwen, terreinen, beplantingen en materialen worden verhaald op de daarvoor verantwoordelijke personen.
 4. Elke kampeerder en bezoeker wordt geacht deze regels te kennen en is verplicht zich aan deze gedragsregels te houden. Niet naleving van één of meerdere regels kan verwijdering tot gevolg hebben.
Risico
 1. De kampeerders, caravans, tenten en campers staan voor eigen risico.
 2. Camping Kloet stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van brand, vermissing, diefstal, letsel of door derden aangebrachte schade.