Reserveren

Camping Kloet

Reserveren

NL

EN

DE

Een reservering aanvragen

Dank voor uw interesse in onze kleine camping.

Na het invullen en verzenden van uw gegevens op de volgende pagina, wordt uw reserveringsaanvraag door ons in behandeling genomen. Wij zullen dan uw aanvraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt, zie onze Privacy Verklaring.

Uw reservering staat pas vast ná ontvangst van onze bevestiging per email.

Request a reservation

Thank you for your interest in our camping.

Ater completing and submitting your data on the next page, your reservation request will be taken into consideration by us. We will answer your request as soon as possible.

Your personal data processing is performed in accordance with the requirements of the General Data Protection Regulation, see our Privacy Statement.

Your reservation is not binding until after receiving our confirmation email.

Eine Reservierung anfragen

Danke für Ihr Interesse an unserem kleinen Campingplatz.

Nach dem Ausfüllen und Versenden Ihrer Daten auf der nächsten Seite, wird Ihre Reservierungsanfrage von uns bearbeitet. Wir werden Ihre Anfrage so schnell wie möglich beantworten.

Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten geschieht unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften, siehe unsere datenschutzerklärung.

Ihre Reservierung ist erst gültig nachdem Sie unsere Bestätigung per E-Mail erhalten haben